Produkter

Barnanpassning och Passageraranpassning

Säteslyft

Barnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i andra sätesraden.

Barnstols anpassningar

Specialanpassad barnstol av Adaptea AB

Säteslyft

Barnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i andra sätesraden.

Barnstolar

Specialanpassad barnstol av Adaptea AB

Carony system

Överflyttning av barnet och säte till Carony underede utan lyft

Tilda

Tilt som kan luta sitsen bakåt för ett bättre åkande