Produkter

Barnanpassning och Passageraranpassning

Säteslyft

Barnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i baksätet.Barnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i baksätet.Carousel image

Barnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i andra sätesraden.

Barnstols anpassningar

Specialanpassad barnstol med bålstöd, bendelare och andra funktioner.Specialanpassad barnstol med bålstöd, bendelare och andra funktioner.Specialanpassad barnstol med bålstöd, bendelare och andra funktioner.Specialanpassad barnstol med bålstöd, bendelare och andra funktioner.

Specialanpassad barnstol av Adaptea AB

Säteslyft

Carousel imageCarousel imageCarousel imageBarnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i baksätet.Barnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i baksätet.

Barnstol som sänks ner för lättare förflyttning från rullstol, och som sedan vrids in i andra sätesraden.

Barnstolar

Carousel imageCarousel image

Specialanpassad barnstol av Adaptea AB

Carony system

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Överflyttning av barnet och säte till Carony underede utan lyft

Tilda

Carousel imageCarousel image

Tilt som kan luta sitsen bakåt för ett bättre åkande