Produkter

passageraranpassning


Säteslyft

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Turny som kan sänkas ned för lättare överflyttning och dockas ihop med transportunderede

Rullstolsplats

Carousel imageCarousel image

Rullstolsplats Tung rullstol med bälten eller rullstolslås

Krockskydd

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Skyddsrygg (vridbart) för åkning i manuell rullstol

ramp

Carousel imageCarousel image

3-delad ramp som stående ej skymmer sikt genom bakrutan

kran 35kg

Bagagekran som kan vridas och lyfta 35kg